Home » kiswahili

KISWAHILI KIDATO CHA TATU MADA YA 3: MAENDELEO YA KISWAHILI

MAENDELEO YA KISWAHILI

 MAENDELEO YA KISWAHILI  

Read More »

KISWAHILI KIDATO CHA TATU MADA YA 2: MJENGO WA TUNGO

MJENGO WA TUNGO

 MJENGO WA TUNGO     Tungo Tungo ni kipashio cha kisarufi kilichoundwa kwa kuunganisha pamoja vipashio vidogovidogo vilivyo chini yake. …

Read more

Read More »

KISWAHILI KIDATO CHA TATU MADA YA 1: NGELI ZA MANENO

NGELI ZA MANENO

 NGELI ZA MANENO     Kuzielewa Ngeli Upatanishi wa Kisarufi katika Sentensi Ngeli ni vikundi vya majina ya Kiswahili. Ngeli …

Read more

Read More »