Tag: KISWAHI KIDATO CHA TATU

FORM THREE BIOLOGY STUDY NOTES TOPIC 5: REGULATION

REGULATION

REGULATION     Concept of Regulation The Concept of Regulation Explain the concept of regulation Living organisms are subjected to…

Read More »

KISWAHILI KIDATO CHA TATU MADA YA 7:KUSOMA KWA UFAHAMU

KUSOMA KWA UFAHAMU

 KUSOMA KWA UFAHAMU   Kusoma Kimya Ufahamu wa kusoma ni ule mtu anaoupata kwa njia ya kusoma makala, kifungu cha…

Read More »

KISWAHILI KIDATO CHA TATU MADA YA 6: UANDISHI WA INSHA NA MATANGAZO

UANDISHI WA INSHA NA MATANGAZO

        UANDISHI WA INSHA NA MATANGAZO   Uandishi wa Insha za Kisanaa Misingi ya Kuandika Insha Insha…

Read More »

KISWAHILI KIDATO CHA TATU MADA YA 3: MAENDELEO YA KISWAHILI

MAENDELEO YA KISWAHILI

 MAENDELEO YA KISWAHILI  

Read More »

KISWAHILI KIDATO CHA TATU MADA YA 2: MJENGO WA TUNGO

MJENGO WA TUNGO

 MJENGO WA TUNGO     Tungo Tungo ni kipashio cha kisarufi kilichoundwa kwa kuunganisha pamoja vipashio vidogovidogo vilivyo chini yake….

Read More »

KISWAHILI KIDATO CHA TATU MADA YA 1: NGELI ZA MANENO

NGELI ZA MANENO

 NGELI ZA MANENO     Kuzielewa Ngeli Upatanishi wa Kisarufi katika Sentensi Ngeli ni vikundi vya majina ya Kiswahili. Ngeli…

Read More »