Tag: NOTES ZA KISWAHILI

KISWAHILI KIDATO CHA TATU MADA YA 5: UTUNGAJI WA KAZI ZA FASIHI ANDISHI

Get all notes from form One to Form Six

UTUNGAJI WA KAZI ZA FASIHI ANDISHI Top of Form Bottom of Form                 …

Read more

Read More »

KISWAHILI KIDATO CHA TATU MADA YA 3: MAENDELEO YA KISWAHILI

MAENDELEO YA KISWAHILI

 MAENDELEO YA KISWAHILI  

Read More »

KISWAHILI KIDATO CHA TATU MADA YA 1: NGELI ZA MANENO

NGELI ZA MANENO

 NGELI ZA MANENO     Kuzielewa Ngeli Upatanishi wa Kisarufi katika Sentensi Ngeli ni vikundi vya majina ya Kiswahili. Ngeli …

Read more

Read More »